» Výrobné podniky

Priemyselná výroba vo veľkej miere závisí od tlaku vzduchu dodávaného kompresormi. Vo väčšine odvetví týkajúcich sa výroby, má stlačený vzduch dôležitú úlohu.

Stlačený vzduch dodáva "energiu" pre mnoho rôznych výrobných operácií, ktorá je vhodnejšia ako elektrická energia, pretože je bezpečnejšia a pre mnohé zariadenia vo výrobe aj vhodnejšia.

Pre dodanie stlačeného vzduchu výrobným linkám ponúka spoločnosť Champion kompresory s príslušenstvom, ktoré sú vhodné pre priemyselnú výrobu.

Použitie stlačeného vzduchu:

  • Poháňa rôzne zariadenia vo vvýrobnom procese
  • Odparovanie náterov pri striekaní výrobkov a komponentov
  • Poháňa rôzne vzduchové náradie
  • Poháňa rôzne vzduchové zariadenia na stlačený vzduch: Malé a kompaktné, vzduchové výťahy môžu byť použité pre veľké množstvo zdvíhacích operácií
  • Čistenie rôznych zariadení
  • V pieskovniach na "pohon" piesku alebo na tryskanie a čistenie.
  • Chladenie: vzduch sa používa na vytváranie veľkých objemov schladeného vzduchu pre procesy priemyselného chladenia.
  • Ohrev: prúdiaci vzduch sa používa na výrobu vysokoteplotného vzduchu používaného pri vykurovacích procesoch.
  • Čistenie - vzduch sa používa na čistenie vo výrobných procesoch, ale aj čistenie samotných výrobných zariadení.
YzhkZ